Djurgårdshjärtat rensar bort inaktiva givare 27 feb 2021

540 av 700 givare valde att uppdatera sina uppgifter.

Efter en teknisk uppdatering som tillsammans med en bättre överenskommelse med Nets resulterade i sänkta kostnader för Djurgårdshjärtat - och därmed mer pengar till Djurgårdens sportsliga satsning behövde alla givare som gick med 2019 uppdatera sina kortuppgifter. Av då 700 givare uppdaterade 540 givare. 

Stort tack till alla som valde att vara kvar! Vi vill också rikta ett stort tack till de som var med under 2019 men inte kunnat följa med 2020 och framåt. Vi vet att det är en kostnad som inte kan bäras av alla - särkilt inte under denna pandemi. Självklart ska bara de som kan och vill stödja Insamlingsstiftelsen Djurgårdshjärtat vara med. Ni är välkomna tillbaka när det passar. 

Nu har vi rensat i våra register så att endast aktiva givare syns på sajten. Vi börjar året med 788 aktiva givare, vår högsta siffra av aktiva givare någonsin!

Det kommer inte krävas en ny uppdatering för att för att fortsätta vara med - så vida ni inte bytt betalkort. 

Nu siktar vi mot milstolparna, 800, 900 och 1000 aktiva givare. 

Tillsammans för Djurgården Fotboll!

Skriven av: Djurgårdshjärtat