Redovisning av säsongen 2019 28 dec 2019

Att samla ihop många andras pengar och skänka dem till Djurgården kräver omgivningens förtroende. Vi vill därför berätta exakt hur vi hanterat de insamlande pengarna i en helt frivillig redovisning.

Senare under våren 2020 kommer vi att offentliggöra vår årsredovisning avseende 2019, granskad och reviderad av våra oberoende revisorer från PWC. Vi vill inte vänta så länge. Vi tror att transparens är avgörande för förtroendet.

Läs mer i dokumenten här: redovisning och bilaga.

Skriven av: Djurgårdshjärtat