Redovisning av säsongen 2020 21 feb 2021

Att samla ihop andras pengar och skänka dem till Djurgården kräver omgivningens förtroende. Vi vill därför berätta exakt hur vi hanterat de insamlande pengarna i en helt frivillig redovisning.

Här kan du ta del av redovisning och bilaga.

Senare under 2021 kommer vi att offentliggöra vår årsredovisning avseende 2020, granskad och reviderad av våra oberoende revisorer från PWC. Vi vill inte vänta så länge. Vi tror att transparens är avgörande för förtroendet. 

Skriven av: Djurgårdshjärtat